O nás

Granuláty podľa Vašich požiadaviek


Sme výrobca plastových kompozitných granulátov. Naše výrobky sú granuláty na báze rôznych polymérov a ich blendov, ktoré sú plnené rozličnými typmi štandardných a špeciálnych plnív a aditivované tak, aby sme dosiahli zákazníkom požadovanú vlastnosť konečného produktu. Ako základné materiály používame všetky dostupné polyméry.